Smyslem existence církve je poskytovat pomoc, podporu a společenské zázemí na cestě duchovního a osobního růstu. Přijímání těchto výhod není podmíněno členstvím v církvi.

Smyslem bohoslužeb je uctívání Boha – Stvořitele a sdílení se i vzdělávání účastníků z Bible – Božího slova.

Náplní bohoslužeb jsou písně, modlitby, vyprávění zkušeností (s Bohem), sbírka na podporu šíření evangelia, památná slavnost Večeře Páně, studium Bible a promluva na aktuální téma z Bible (kázání).

Bohoslužby začínají každou sobotu v Adventním domě v Třebíči (Jungmannova 16) od 10:00 hod. Všech částí bohoslužeb se mohou zúčastnit i nečlenové církve.

Studium Bible (sobotní škola) probíhá každou sobotu od 10:00 do 11:30 hod.  Jedná se o diskuzi o naplánovaných biblických tématech ve skupinkách pro dospělé a samostatně i pro děti. Diskuzi moderují pověření členové církve. Bližší informace jsou na http://sobotniskola.casd.cz , kde je možné si stáhnou i Průvodce studiem Bible (tj. textovou předlohu v elektronické podobě) plánovaného tématu pro každou sobotu. Průvodce studiem Bible je také namluven v  MP3. 

Promluva (kázání) probíhá každou sobotu od 11:30  do 12:30 hod.

Jméno naplánovaného řečníka (kázajícího) je uvedeno na adrese https://sbory.casd.cz/trebic/bohosluzby