V Adventním domě funguje služba v podobě mini-knihkupectví.  Kdokoliv má zájem prohlédnout si nebo se blíže informovat o knihách, které jsou uvedené v našem seznamu, může se telefonicky (t.603 173 135) domluvit na době, kdy se může s uvedenými tituly seznámit.