Církev

Vánoční koncert v r. 2015

V předvánočním období pořádá sbor Církve adventistů s. d. v Třebíči vánoční koncert nejenom pro své členy, ale pro všechny, kteří mají zájem nechat se oslovit zpěvem duchovních písní za doprovodu: klavíru, kytary, houslí a perkusí v různých variacích. Koncert se uskuteční v Adventním domě, Jungmannova 16, Třebíč, v neděli 20. 12. 2015 od 16:00 hod. Bude provázen mluveným slovem a realizován skupinou  hudebníků ve složení Lenka Kapustová, Ellen Klodová a David Kogut. Vstup volný.

Potopa světa, jako radikální řešení problému zla

web-noah-1-paramntI když odsouzení hříchu s sebou nese zkázu postiženého světa, Bůh opět projevuje svůj laskavý postoj ke svému stvoření. Noemu řekne, co má dělat; dá mu příkaz, aby postavil archu, ve které zachrání celou svojí rodinu s některými zvířaty. Proč Bůh bere do lodi zvířata? Činí tak proto, že má zájem o vše, co stvořil – včetně zvířat. Záchrana není zaměřená jenom na lidský rod. Příběh o potopě nám otevírá dvojí pohled na Boha: je svatý Soudce, ale i soucitný Zachránce.

Proč se Bůh rozhodl pro tak razantní řešení?
Lidskou společnost ovládlo zlo. Zlo je soběstředné svojí povahou. Je univerzální a je radikální. Zlo se nachází v lidském srdci. Had pokušitel způsobil, že místo toho, aby se všechno točilo v mém srdci kolem Boha, začalo se všechno otáčet kolem mého já. Spasení (záchrana) v tomto konceptu je změna myšlení. Lidské sobectví, násilí a neznalost je funkčním důsledkem narušeného vztahu s Bohem. 

Problém je v tom, že bylo změněno lidské srdce. To, jak lidské srdce „přemýšlí“. Proto, aby nastala změna, je potřeba změnit lidské srdce. Z toho vyplývá, že vnější okolnosti nejsou příčinou toho, jestli jsem šťastný nebo nešťastný. Záleží na tom, v jakém stavu je moje srdce.

Celá přednáška ke stažení zde: 

Rozmach hříchu a Boží reakce

http://www.dreamstime.com/-image7707561Přestože byli první lidé (Adam a Eva) vyhnáni ze svého domova, nepřestali být tím, čím je Bůh stvořil – jeho obrazem ( Gn 5,1). To, že děláme chyby, přeci neznamená, že bychom přestali být lidmi.Vzpoura proti Bohu však poznamenala naše lidství. První lidé měli všechny předpoklady, aby se těšili ze všeho krásného, co jim Bůh dal. I když Adam a Eva neposlechli Boha a jedli za zakázaného stromu, hned nezemřeli. Začínalo to vypadat, že se přeci jenom vše v dobré obrátí. Adamovi a Evě se narodili dva zdraví synové – Kain a Ábel. Jednou měli Hospodinu přinést oběť. Bůh však Kainovu oběť nepřijal, protože měl špatné pohnutky ke svému jednání.  Kain nedokázal svůj hněv ovládnout. Pozval Ábela na vycházku a tam ho zabil. Do rodiny, která měla být příkladná, vstoupila žárlivost, zloba a nakonec i vražda.

Po tak strašném činu bychom očekávali, že Bůh vraha zničí. Nic takového se však nestalo. Na celém příběhu Kaina však jasně vidíme, že lidé ztráceli schopnost se správně orientovat v životě. Rodinný život se stal zdrojem bolesti. Když čteme v Bibli dál, vidíme něco, co nás může velmi překvapit. Začalo to jednou chybou a pokazilo se všechno. Proč se to všechno stalo? Jak tomu porozumět?

Záznam celé přednášky: „Rozmach hříchu a Boží reakce“