admin

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od admin

Vánoční koncert v r. 2015

V předvánočním období pořádá sbor Církve adventistů s. d. v Třebíči vánoční koncert nejenom pro své členy, ale pro všechny, kteří mají zájem nechat se oslovit zpěvem duchovních písní za doprovodu: klavíru, kytary, houslí a perkusí v různých variacích. Koncert se uskuteční v Adventním domě, Jungmannova 16, Třebíč, v neděli 20. 12. 2015 od 16:00 hod. Bude provázen mluveným slovem a realizován skupinou  hudebníků ve složení Lenka Kapustová, Ellen Klodová a David Kogut. Vstup volný.

Večery nad Biblí

V období od 26. října do 21. prosince 2015 každé pondělí od 17:00 do 18:00 se v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč) uskutečňují setkání pro zájemce (členy i nečleny církve), kteří se chtějí vzájemně sdílet o porozumění biblickému textu. V bloku s názvem „Poslední Ježíšův týden“ je zvolena část Janova evangelia od 13. kapitoly. Setkání moderuje kazatel místní církve ThB. David Kogut.

Potopa světa, jako radikální řešení problému zla

web-noah-1-paramntI když odsouzení hříchu s sebou nese zkázu postiženého světa, Bůh opět projevuje svůj laskavý postoj ke svému stvoření. Noemu řekne, co má dělat; dá mu příkaz, aby postavil archu, ve které zachrání celou svojí rodinu s některými zvířaty. Proč Bůh bere do lodi zvířata? Činí tak proto, že má zájem o vše, co stvořil – včetně zvířat. Záchrana není zaměřená jenom na lidský rod. Příběh o potopě nám otevírá dvojí pohled na Boha: je svatý Soudce, ale i soucitný Zachránce.

Proč se Bůh rozhodl pro tak razantní řešení?
Lidskou společnost ovládlo zlo. Zlo je soběstředné svojí povahou. Je univerzální a je radikální. Zlo se nachází v lidském srdci. Had pokušitel způsobil, že místo toho, aby se všechno točilo v mém srdci kolem Boha, začalo se všechno otáčet kolem mého já. Spasení (záchrana) v tomto konceptu je změna myšlení. Lidské sobectví, násilí a neznalost je funkčním důsledkem narušeného vztahu s Bohem. 

Problém je v tom, že bylo změněno lidské srdce. To, jak lidské srdce „přemýšlí“. Proto, aby nastala změna, je potřeba změnit lidské srdce. Z toho vyplývá, že vnější okolnosti nejsou příčinou toho, jestli jsem šťastný nebo nešťastný. Záleží na tom, v jakém stavu je moje srdce.

Celá přednáška ke stažení zde: