V sobotu odpoledne 27. března 2010 se v Adventním domě uskutečnila přednáška s názvem Sekty a jejich nebezpečí, která navazovala na přednášku Nová náboženská hnutí. Přednášku měl ThB. Jan Majer, kazatel místního sboru Církve adventistů s.d., který v úvodu  představil základní charakteristické znaky sekty a podstatu škodlivého vlivu, kterým sekta působí na své příslušníky. Uvedl i pozitivní stránku sekty, která spočívá v uspokojení potřeb každého člověka, být součástí nějakého společenství. Uvedená problematika je komplikována fakty, že sektářské znaky se nacházejí i u nenáboženských uskupení, ale i tím,