V sobotu odpoledne 13.3.2010 se v Adventním domě uskutečnila přednáška s názvem Nová náboženská hnutí (NNH). Přednášku měl ThB. Jan Majer, kazatel místního sboru Církve adventistů s.d.. Provedl posluchače fenoménem hojného objevování se NNH především v posledních dvou stoletích. Nastínil překvapující souvislosti mezi některými hnutími a podstatné společné znaky a rizika, která se u řady těchto hnutí projevují. Tato rizika jsou často označována pojmem sektářství. Zajímavá je zvláště skutečnost, že chránit se proti těmto rizikům není možné nenábožností či ateismem, neboť některá z uvedených hnutí se prezentují jako nenáboženská a od víry v boha se distancující. Nikdo si nemůže být jist, že uvedeným vlivům nebude vystaven a to v místech, kde by podobné skutečnosti nečekal, např. v podnikatelské sféře.  Prvky, které se jeví v některých NNH jako velice lákavé pro většinu, a to i sekulárních lidí, mohou být např. snaha o sebezdokonalení a sebeuctívání. Další rozvedení daného tématu bude mít Jan Majer v příští přednášce s názvem Sekty a jejich nebezpečí (27.3. ve 14:00). viz. Fotogalerie