V pondělí 18. října 2010 v 17:00 byla zaplněná klubovna v Adventním domě v Třebíči účastníky 1. setkání diskuzí nad Biblí s názvem Jak číst Bibli s porozuměním. Sešli se zájemci o dané téma snad všech generací. Kazatel místního sboru adventistů s.d. ThB. Jan Majer ukázal na známém příběhu o Adamovi a Evě první krůčky postupu, jak z biblického textu vyvodit smysluplné naučení. Při neformální diskuzi vyprávěli někteří účastníci své zkušenosti se čtením Bible. Dalších setkání, která budou začínat každé pondělí v 17:00 až do Vánoc, se mohou zúčastnit i ti, kterým účast na kterémkoliv z předchozích setkání nevyšla.