3. Neúplné citace a co to přinese

Nejsem starý, ale už něco pamatuji. Do školy jsem chodil v době vlády komunistů a slýchal jsem tam různé výroky, na které jsem si vzpomněl po letech, když jsem začal číst Bibli. Při četbě Sk 2,44.45  („Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.“)  jsem si vzpomněl, že jsem to někde slyšel! Přece nám říkaly ve škole, že takhle bude fungovat vyspělá (budoucí) komunistická společnost, kdy výsledky lidské práce se budou rozdělovat ne podle schopností (přesněji podle pravidel trhu, ale tomu bychom tehdy nerozuměli), ale podle potřeb jednotlivých lidí. A bez peněz. Jenže Lenin, který tuto ideu převzal z Bible si nevšiml anebo ignoroval, že něco takového mohlo fungovat jen mezi těmi, „kteří uvěřili“ v Ježíše.

Další povědomá slova jsem četl v 2 Tesalonickým 3:10  („Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!“). Ve škole nám citovali kteréhosi myslitele komunismu: „Kdo nepracuje, ať nejí.“ Opět malá změna, ale velké důsledky pokud se uplatní, jak je řečeno.

A jeden lidový výrok: „Kořenem všeho zla jsou peníze.“ Ale apoštol Pavel v návaznosti na Ježíše vidí podstatu problému v pohnutkách a myšlení člověka: „Kořenem všeho toho zla je láska k penězům.“ 1 Tm 6:10a  JAS

2. Pokrytectví

V Mt 23,37 nazval Ježíš farizeje pokrytci. Slovo „pokrytec“ v původním jazyce znamená herec. Ježíš jim dal jasně najevo, že vidí jejich vnitřní pocity a tajné hříchy. Bylo to, jako kdyby jim řekl: Chováte se tak, ale uvnitř jste jiní. Vypadáte, jako kdybyste hráli v nějaké hře. Nemůžete už konečně sundat masky své zbožnosti a být takoví, jací jste? (Z průvodce studiem Bible 17.3.2010)

1. Vztah

Pojem vztah s Bohem se mezi křesťany většinou používá s předpokladem, že tento vztah je kladný. Ovšem vztah s Bohem má každý, podobně jako vztah s jinými lidmi. Dá se říct, že vztah je nádoba a záleží na každém, čím ji naplní. Lhostejností, nenávistí, formalismem, odevzdáním se, láskou, …? (Mt 25,24.25.37-40) JAS