O co zde jde?

V podstránkách roletky nadepsané „o životě“ jsou různá vyjádření, která se snaží vystihnout zákonitosti a jevy, které na světě někdo vnímáme a někdo ne. A další může stejné skutečnosti hodnotit z jiného úhlu než pisatel. I když si zde nečiníme nárok na definitivní rozsuzování čehokoliv. Snažíme se zde postihnout skutečnosti mající vztah k duchovní stránce lidského života a lidského zdraví, mezilidských vztahů, lidské komunikace, ale i některé banálnosti lidského života. Podobně jak už to v životě bývá, že věci mimořádně důležité se prolínají s věcmi nedůležitými. A vlastně co je jak důležité, může člověk zhodnotit až s dostatečným časovým odstupem. Proč vlastně každý máme poněkud jinak seřazený žebříček hodnot? A proč stejné věci jeden cení velice a jiný velice málo nebo vůbec?

Krátce řečeno, pokud je kdokoliv ochoten, věnovat trochu času pročítání těchto stránek, měl by zde získat náměty k přemýšlení i o svém vlastním životě.

V kategorii „zkušeností“ a „stalo se“ jsou skutečné příběhy a dialogy, pouze jména a údaje, které by identifikovali osoby, mohou být pozměněné. Samozřejmě do těchto popisů se promítá, jak dané události vnímají jejich účastníci nebo pisatel.

V kategorii „humor“ ani v žádné jiné není cílem, kohokoliv zesměšňovat nebo urážet pro jeho rasu, náboženství či politické přesvědčení. Účelem je nejenom se zasmát, ale postihnout některé jevy v lidském životě.