Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví nejenom nepřítomnost nemoci, ale stav tělesné, duševní, a společenské pohody. Klub zdraví v Třebíči vyvíjí činnosti prospívající zdraví těla i mysli a formování hodnotných mezilidských vztahů (naplněných přátelstvím, tolerancí, úctou …). Veškerými svými programy se snaží podpořit uskutečnění nebo alespoň přiblížení se výše zmíněnému ideálu v životech lidí. Posláním klubů zdraví je podporovat zdravý způsob života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní i sociální. „Činnosti realizované v Klubu zdraví samy o sobě nejsou smyslem existence církve, ale jako křešťané – adventisté považujeme za důležité věnovat jim svoji pozornost a čas. Proto rozvíjíme tyto činnosti, kterých se může účastnit každý, kdo má o ně zájem – dospělí i děti, jednotlivci i rodiny. Účast na programech není podmíněna žádným členstvím.“ Více o klubech zdraví naleznete na stránkách Kluby zdraví ČR nebo Občanské sdružení Život a zdraví ČR.

Kategorie programů provozované Klubem zdraví v Třebíči:

Tvůrčí dílny, dříve nazývané relaxační odpoledne, jsou zaměřené na odreagování se od všedního shonu, věnování se zajímavé tvůrčí činnosti v přátelském prostředí, při relaxační hudbě. Činnost probíhá v klubovně v Adventním domě, ale nemá žádný náboženský obsah, takže se jí bez zábran mohou zúčastnit i lidé, které náboženské téma neoslovuje (děti, mládež i dospělí) .

Výšlapy jsou pěší vycházky nebo vyjížďky na kolech. Náročnost výšlapů má charakter rekreačního sportu v takovém rozsahu, aby jej zvládly rodiny s dětmi. Přednášky o zdravém životním stylu, přírodní léčbě a dalších tématech důležitých pro šťastný život (mezilidské vztahy, lidská psychika, řešení různých společenských témat atd.) se většinou uskutečňují v Adventním domě, ale v některých případech jsou provozované ve spolupráci s jinými institucemi i v jiných prostorách. Ochutnávky jsou ukázky jak připravovat chutné a zdraví prospěšné pokrmy. Ochutnávky se většinou neprovozují samostatně, ale jsou součástí některého jiného typu programu. Motivační kurz „Rozhodl jsem se nekouřit“ je v r. 2011 realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou. Během pěti dnů probíhají setkání, při kterých jsou kuřáci, kteří chtějí skončit s kouřením motivování a instruováni jak překonávat abstinenční krize během dne. Dále jsou seznamováni s doporučeními, jak upravit své stravovací a jiné návyky, které také ovlivňují schopnost člověka nepodlehnout chuti na cigaretu a jak si v dalším období vytvářet návyk nekuřáctví. Jedná se o osvědčený, celosvětově používaný program, který je „pomocnou rukou“ podanou všem kuřákům, kteří o to stojí. Úspěšnost programu je uváděná kolem 80% trvale abstinujících kuřáků ze všech, kteří prošli celým kurzem. cigareta Cvičení nezajišťuje Klub zdraví samostatně, ale má dohodu s Tělocvičnou jednotou Sokol Třebíč, že příznivci Klubu zdraví Třebíč se v oblasti tělocviku mohou s důvěrou obrátit na tuto organizaci, která má širokou a kvalitní nabídku cvičení pro různé skupiny zájemců. cviceni


Konkrétní plánované programy jsou uváděné v oddíle „NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI“ v levém sloupci. O uskutečněných programech je většinou referováno na straně „ÚVOD„.

Fotky z relaxačních odpolední, výšlapů a přednášek jsou k prohlédnutí ve fotogalerii.

Zasílání informativních emailů posílaných asi 1x měsíčně, si příznivci Klubu zdraví mohou objednat ve formuláři v levém sloupci.

Přihlášky na programy Klubu zdraví a otázky či připomínky směřujte na t.603 173 135 nebo email: klubtr@seznam.cz