Na této stránce najdete fotografie ze života třebíčského sboru Církve adventistů s. d.  a Klubu zdraví v Třebíči.

Fotky jsou rozdělené do galerií podle oblastí činnosti.  Krátké zprávy o všech činnostech naleznete na ÚVODní stránce nebo v RUBRIKách UDÁLOSTÍ v levém sloupci.

2011 Církev

Záběry z bohoslužeb a dalších programů místního sboru CASD v r. 2011

14 fotografií

2011 KZ - výšlapy

Záběry z výšlapů Klubu zdraví v r. 2011

38 fotografií

2011 KZ - přednášky

Záběry z přednášek Klubu zdraví v r. 2011

43 fotografií

2011 KZ - relaxační odpoledne

Záběry z relaxačních odpolední Klubu zdraví v r. 2011

16 fotografií

2011 KZ - ochutnávky

Záběry připravených pokrmů, které chutnají a prospějí zdraví

3 fotografií

2011 KZ - akce

Záběry z mimořádných akcí Klubu zdraví v r. 2011

2 fotografií

2011 Klub Pathfinder - skauting

Záběry z činností Klubu Pathfinder

8 fotografií