Občanské sdružení dětí a mládeže Klub Pathfinder organizuje děti a mládež v oddílech vedených dospělými vedoucími. Klub Pathfinder patří do rodiny skautských organizací v ČR. Prostřednictvím pravidelných schůzek, víkendových akcí, sportovních akcí, turistických výprav do přírody a prázdninových táborů připravuje rozmanité zájmové aktivity zaměřené na smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.

Cílem činnosti je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.

Členství v Klubu Pathfinder je dobrovolné a členem se může stát každý občan ČR bez ohledu na jeho politickou nebo konfesijní příslušnost. Kromě aktivit připravovaných speciálně pro registrované členy, organizuje sdružení také zájmové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Při své činnosti spolupracuje Klub Pathfinder se státními orgány a institucemi a rovněž s dalšími organizacemi podobného zaměření.

Kdo je to Pathfinder?

PATHFINDER = stopař, zvěd, průzkumník
… je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro další, kteří půjdou za ním. Člověk, který si umí poradit v každé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to kamarád, na kterého s důvěrou spoléhají ostatní, kteří se nevyznají. Člověk, který zná cestu a ukazuje ji jiným.

V Třebíči máme také oddíl Klubu Pathfinder. Našich schůzek a programů se mohou zúčastnit děti ve věku 8 – 14 let, i když zatím nejsou členy našeho oddílu. Bližší informace o termínech a obsahu programů oddílu získáte nezávazně na telefonu 732 964 845.