Zajímavosti

Sortiment televizních stanic

televize

Díky internetu se v posledních letech i občanům v ČR, zvláště těm, kteří nejsou nadšeni z veřejnoprávní ani komerčních stanic, rozšiřuje možnost najít televizní stanice, které vysílají česky, jsou o dost jiné a mohou leckoho zaujmout. Jednou z nich je Hope TV, která vysílá 24 hodin v 7 dnech týdne prostřednictvím internetového připojení. V programech najdeme žánry dokumentární, historické, diskusní, hudební, pro mládež, pro děti i specificky křesťanské.

Některé prameny uvádějí, že v ČR sleduje televizi asi 73% obyvatel starších 15 let. Pravděpodobně mezi pravidelnými diváky televize i mezi zbývajícími 27%, kteří televizi vůbec nesledují, se najde řada lidí, kteří ocení podstatně pozitivněji laděné pořady Hope TV.

Religiozita v ČR

Informace z výzkumu STEM TRENDY 12/2009; vydáno dne 21.12. 2009 (také 12/2008;  2/2007)

Přibližně třetina občanů ČR věří v Boha a zhruba každý druhý se alespoň ojediněle účastní bohoslužeb, pětina vícekrát do roka. Odlišnosti v religiozitě jsou ovlivněny především věkem, velmi podstatně také regionem. Návštěva kostela patří k vánočním zvykům ve dvou pětinách (39 %) českých domácností. Typická je především pro osoby věřící a pro ty, kteří navštěvují církevní bohoslužby.

Zpráva ČSÚ za rok 2009

Český statistický úřad (http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby031510.doc) zveřejnil následující údaje o pohybu obyvatel. V roce 2009 se počet obyvatel České republiky zvýšil o 39,3 tisíce na 10 506,8 tisíce. Oproti roku 2008 bylo méně rozvodů (o 2,2 tisíce), živě narozených dětí (o 1,2 tisíce) a potratů (o 0,9 tisíce), ale výrazně se snížil především počet sňatků (o 4,6 tisíce). Více >