Klub zdraví

Francie z blízka

120204_p_francie

V sobotu 4. února pořádal Klub zdraví Třebíč program pro milovníky cestování. Cestovatel a archeolog Mgr. Milan Vokáč se svojí manželkou vyprávěli o své cestě autostopem do oblastí Provence, Languedoc, Andorra, Katalánie.  Vyprávění bylo doprovázeno promítáním fotografií a některé zážitky by obohatily i leckterý akční film.

Relaxace s tvořením

120129_ro_smaltovani

V neděli 29. ledna se při relaxačním odpoledni pořádaném Klubem zdraví sešla skupinka především dětských tvůrců, kteří se věnovali smaltování drobných dekoračních předmětů. Někteří se těšili, že si vyzdobí svůj pokojíček a jiní, že budou mít pěkný dárek k nějaké sváteční příležitosti.

Zdravě, ale i chutně

120128_p_vyziva

V sobotu 28. ledna měl v Adventním domě přednášku zaměřenou na oblast zdravé výživy koordinátora Klubů zdraví v ČR Roman Uhrin. Jako bývalý šéfkuchař vegetariánské restaurace Country Life v Praze a autor obsažné kuchařky Nevařte podle kuchařek má bohaté praktické i teoretické zkušenosti z oblasti zdravé výživy. Vedoucí místního klubu Jaroslav Skoumal, zavzpomínal v úvodu přednášky na dobu před 9 lety, kdy Roman Uhrin povzbudil několik zájemců o oblast zdravého životního stylu k založení Klubu zdraví Třebíč. Díky videoprojekci provázející přednášku bylo téma velice názorné a u nejednoho účastníka vzbudilo chuť, co nejdříve si některou doporučenou přípravu pokrmů prakticky vyzkoušet.

Kreslení portrétu

portret

V novém roce 2012 pokračuje Klub zdraví s relaxačními odpoledni, během nichž se účastníci zdokonalují v kreslení. Dnes měli za úkol zaměřit se na dosažení živosti kresby správným stínováním. Jako předlohy jim sloužily profesionálně provedené portréty celebrit. Pohodovou atmosféru setkání v klubovně v Adventním domě podpořila relaxační hudba a popíjení ovocného čaje.

Rozhodl jsem se nekouřit

120110_a_nekourit

Nový rok 2012 zahájil Klub zdraví v Třebíči již tradičním motivačním kurzem pro začínající nekuřáky. „Považuji vás za nekuřáky“, přivítal účastníky kurzu na prvním setkání lektor o.s. Život a zdraví Jaroslav Skoumal. Kurz proběhl během pěti dnů od 9. do 13. ledna v klubovně Městské knihovny na Hasskově ulici. Minimálně dvě setkání kurzu navštívilo celkem 10 účastníků. Z nich se 4 zúčastnili posledního pátého setkání, na kterém vyjádřili spokojenost s obsahem kurzu, který jim pomohl dojít do stavu, kdy se cítí být vnitřně vyrovnaní a definitivně rozhodnutí k cigaretám se již nevracet.

Úspěch včera, dnes a zítra

ok

Jaký byl úspěšný muž před 100 lety žijící na vesnici? Jak si představuje úspěch žena žijící dnes? Jedna si představí sebe v pozici manažerky některé telekomunikační firmy a jiná jako ženu v domácnosti a matku čtyř dětí. Jaký byl úspěšný člověk žijící před 300 lety? A jak budou za 300 let vnímáni lidé, kteří jsou dnes prezentováni v médiích jako úspěšní?

Kolik dotázaných by dnes v anketě o úspěchu na otázky, zda chce dosáhnout úspěchu a jakého úspěchu chce dosáhnout, odpovědělo (aniž by to byli političtí kandidáti) nějakým následujícím výrokem?  „Mým cílem je pomoci snížit nezaměstnanost v našem městě.“ „Pokud se mi podaří pomoci alespoň několika lidem bez střechy nad hlavou, budu se považovat za úspěšného.“ „Buď dobrovolnickou prací v humanitární organizaci, nebo svými penězi chci pomoci lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace.“

Více >

Výuka kreslení

111218_ro_kresleni2

Poslední relaxační odpoledne pořádané Klubem zdraví v roce 2011 proběhlo 18. prosince. Jeho náplní byla výuka kreslení. Protože lekce kreslení jsou směřované na naučení se nebo zdokonalení při kresbě portrétu, byla dnešní náplň věnována kresbě lidské lebky. Instruktor pan Majer (absolvent umělecké průmyslovky, obor malba) vysvětlil nejprve všem společně některá pravidla kreslení a následně pomáhal účastníkům setkání konkrétními osobními radami v jejich kreslířském postupu.

Abeceda vitamínů – A,B,C,D

111210_o_zdrave-mlsani1

S ohledem na blížící se Vánoce byl program Klubu zdraví 10. prosince zaměřen na výživu. Jednak teoreticky formou přednášky, ale i prakticky v připravené ochutnávce. Otázky, ve kterých potravinách se hojně nacházejí některé vitamíny a na co všechno mají vliv, ve své přednášce zodpovídal lektor O. s. Život a zdraví Jaromír Ludvík.

Po přednášce se účastníci s chutí zapojili do ochutnávání připraveného vánočního cukroví, které splňovalo charakter „zdravého mlsání“, tzn. s minimálním nebo žádným obsahem tuku a rafinovaného cukru. K cukroví byly připravené natištěné recepty se záměrem, dát zvláště účastnicím ochutnávky podněty pro omezení „vánočních škod“ na zdraví jejich rodin.

O čem jsou skutečně Vánoce

jeslicky

Čím to je, že Vánoce mají pro většinu lidí své jedinečné kouzlo? Jako by se v nich koncentrovaly všechny touhy lidské duše. Ovšem pokud se člověk nechá vtáhnout do honby za konzumem věcí, tak určitě musí nakonec prožívat zklamání z neuspokojení svých tužeb. Jak přistupovat k Vánocům, abychom alespoň „ochutnali“ skutečnosti, na které si nesáhneme (pokoj, radost, štěstí, láska), ale které vyjadřují nejvyšší kvality lidského života? Od těchto otázek se odvíjela přednáška ThB. Jana Majera 3. prosince 2011, kterou pořádal Klub zdraví v Třebíči. Ať už se člověk hodnotí jako nábožensky nebo duchovně smýšlející či nikoliv, tak při hledání odpovědí na uvedené otázky

Více >

Podepsat můžeš, zaplatit musíš

111126_p_dluhy1

Tak tahle přednáška pořádaná Klubem zdraví 26. listopadu, byla skutečně pro každého. Pokud si někdo myslí, že se jej exekuce nemůže týkat, protože si z principu nepůjčuje, je na omylu. Zástupkyně občanské poradny Bc. Eva Krčková uváděla příklady případů, se kterými se na ně obracejí lidé, kteří se cítí být podvedeni. Jedná se např. o objednávky „výhodných“ telekomunikačních služeb podepsaných na ulici, výhodné změny dodavatele elektřiny podepsané mezi dveřmi bytu, lživé informace různých dealerů a dokonce falšování objednávky tam, kde byl dealer odmítnut a řada dalších nepoctivých praktik.

Základní doporučovaná pravidla:

Více >