Klub zdraví

Programy během 1. pololetí r. 2013

130923_v_indian

Během 1. pololetí roku 2013 se v Klubu zdraví Třebíč uskutečnilo celkem 19 akcí. Nejrozsáhlejší byl motivační kurz odvykání kouření v prvním týdnu roku, který byl realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou Třebíč. Dále se jednalo o 13 přednášek z širokého spektra témat, o kterých se hovořilo, tři relaxační odpoledne s výukou kreslení a dva výšlapy. Přiložená fotografie je z první akce po prázdninách – výšlapu za indiánem.

Programy během 4. čtvrtletí 2012

121203_trebic_jarmark

V průběhu 4.čtvrtletí 2012 měl Klub zdraví Třebíč celkem 14 akcí. Z nich byly dva výšlapy, jeden do Pocoucova na sienitové skály a další do Lorenzových sadů v Třebíči. Dále se uskutečnilo pět přednášek s širokým spektrem témat – o umění vést dialog, řešení závislostí, hledání vyrovnaného postoje k některým extrémním jevům v současné společnosti a téma rizikového chování člověka v každodenním životě v porovnání s důsledky, které takové chování přináší do jeho života.

Na Zahrádkářské výstavě a Adventním jarmarku byly prezentovány knihy s tématy pro zdravý životní styl a ukázky výrobků. Výroba ozdob a dekorací byla náplní i čtyř tvůrčích dílen.

Klubovní programy v roce 2012 byly završeny ochutnávkou pokrmů pro vánoční období, které usilují o příjemný kulinářský zážitek při respektování zásad zdravé výživy. Součástí ochutnávky byla i soutěž. Všichni, kdo přispěli svými produkty do ochutnávky, obdrželi větší nebo menší odměny, které věnovali organizátoři a Vodárenská akciová společnost. Nápoje pro ochutnávku dodala firma ZON s.r.o.

Programy během 3. čtvrtletí 2012

120929_v_stritez

Během 3. čtvrtletí 2012 z důvodů prázdninových měsíců bylo v Klubu zdraví méně programů. Uskutečnila se přednáška z oblasti etiky. O předpokladech správného rozhodování hovořil akademický pracovník Ústavu etiky 3. LF UK v Praze MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.. Svým původním zaměřením je dětský lékař, ale nyní učí budoucí lékaře právě v oboru lékařské etiky. Dále jsme měli 4 výšlapy –  dva z nich směřovaly do Poušova, jednou s cílem shlédnout přírodní zahradu, další výšlap měl trasu Libušiným údolím a při posledním jsme navštívili jezdecký areál ve Stříteži. V přírodní zahradě i v jezdeckém areálu byly účastníkům výšlapů poskytnuté odborné výklady. V jezdeckém areálu si navíc děti vyzkoušely i praktickou jízdu na poníkovi a dozvěděly se o možnostech dalšího ježdění na koních.

Programy během 2. čtvrtletí 2012

120609_v_kozi-farma-ratiborice

V průběhu 2. čtvrtletí 2012 se v Klubu zdraví uskutečnilo 5 přednášek, 3 výšlapy a 1 ochutnávka.  Témata přednášek zasahovala do oblastí duševního a sociálního zdraví. Zabývala se otázkami, jak člověk vnímá svět, ve kterém žije a jak prožívá vztahy s druhými lidmi a následně řešení situací, kdy tyto vztahy jsou jakkoliv narušované nebo ohrožované. Názvy samy napovídají o vlastním obsahu jednotlivých přednášek: „Smysl života“, „Láska – naše přirozená potřeba“, „Odpuštění – skutečně jej potřebujeme?“, „Lež a jak zasahuje do našeho života“, „Vítězství – stojíme o něj? A kolik stojí?“. O všech uvedených tématech hovořil pastor třebíčského sboru Církve adventistů s.d. ThB. Jan Majer.

I když výšlapy v tomto čtvrtletí měly své cíle trochu dále od Třebíče, tak se zdařily. Heraltická voda je na Třebíčsku synonymum kvality a lahodného obyčejného nápoje z kohoutku. Při návštěvě pramenů heraltické vody u vesnice Heraltice, poskytl kvalifikovaný výklad o tomto unikátu ředitel místní Vodárenské společnosti Ing. Hedbávný. Neméně výjimečné byly i další dvě túry. Při cestě na Hadcovu mohelenskou step u Mohelna povyprávěl o tomto jedinečném přírodním útvaru strážce národní přírodní rezervace pan Kučera. Při posledním výšlapu na kozí farmu v Ratibořicích byl návštěvníkům poskytnut jednak výklad o místním chovu a produkci farmy, ale i ochutnávka z místních produktů.

Ochutnávka připravených zdraví prospěšných potravin se uskutečnila v Adventním domě následně po jedné z přednášek. Složení produktů bylo pestré. Jednak domácí pečivo, domácí pomazánky, ale i ovoce ze zahrádek. Jako nápoj posloužila balená (heraltická) voda, kterou poskytla místní firma ZON, s.r.o.

Programy v březnu 2012

120311_ro_dratkovani-vajicek

Během měsíce března uspořádal Klub zdraví v Třebíči několik přednášek, relaxačních odpolední, ale také první výšlap.

V sobotu 10. března proběhla přednáška ThB. Jana Majera na téma „Strach? A jaké, že má oči?“ a o týden později, v sobotu 17. března, měl přednášku s názvem „Zklamání – když jsou věci jinak, než si přeješ“. Jaromír Ludvík, lektor o. s. Život a zdraví navštívil v sobotu 24. března Klub zdraví v Třebíči s již druhou přednášce s názvem „Abeceda vitamínů“. Tentokrát se zaměřil na vitamíny E, K a P a otázky, ve kterých potravinách se nacházejí tyto vitamíny a jaký vliv mají na zdraví člověka. Všechny přednášky se uskutečnily v Adventním domě.

V neděli 11. března pořádal Klub zdraví relaxační odpoledne, při kterém se účastníci učili drátkovat velikonoční vajíčka. Náplní dalšího relaxačního odpoledne v neděli 18. března bylo kreslení krajiny pod odborným vedením instruktora.

Klub zdraví pořádal v sobotu 31. března první letošní výšlap. Cílem byla lokalita výskytu koniklece velkokvětého u obce Ptáčov. I přes nepříznivé počasí se sešlo několik účastníků, kteří se vydali na cestu do přírody.

Křížem krážem po Irsku

120225_p_irsko

Již druhou přednášku, během měsíce února, zaměřenou na cestování měli možnost navštívit účastníci Klubu zdraví. V sobotu odpoledne 25.2. vyprávěl Ing. Hedbávný své zkušenosti z cesty po Irsku.  Na svých fotografiích zachytil typické i originální pohledy do irské krajiny i měst. Kromě vyprávění o některých irských zvláštnostech také ocenil péči, kterou Irové věnují svým historickým památkám a všeobecnou čistotu na veřejných prostranstvích i zastrčených místech.

Kreslení portrétu

120219_ro_kresleni

V neděli 19. 2. 2012 se v klubovně v Adventním domě opět sešla skupinka „umělců“, kteří prožili příjemné relaxační odpoledne při výuce kreslení portrétu. Účastníci setkání se věnovali kresbě různých částí obličeje podle živých předloh svých kolegů. Odborný dohled a praktické rady poskytl instruktor Jan Majer. Pohodovou atmosféru setkání podpořila relaxační hudba s šálkem bylinkového čaje.

Existují dnes ještě hrdinové?

120218_p_odvaha

V sobotu 18. 2. 2012 proběhla přednáška místního Klubu zdraví v Adventním domě. ThB. Jan Majer hovořil na téma odvaha s názvem: „Existují dnes ještě hrdinové?“ Přednášející citoval mnoho slavných osobností a ukázal na různá pojetí odvahy. Skutečná odvaha se váže s pevným charakterem, ovšem odvaha bez charakteru je troufalost.

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě.

Výroba jarních ozdob

120212_ro_kvitky

V neděli 12. 2. 2012 se v klubovně Adventního domu uskutečnilo relaxační odpoledne Klubu zdraví.  Jeho náplní byla výroba vkusných ozdob – kvítků nebo motýlků např. na sako nebo na výzdobu interiéru. Používaným materiálem byly drátky, silonky a korálky. Všem se tvoření velice líbilo a odnesli si řadu pěkných výtvorů.

Apiterapie

120211_p_apiterapie

V sobotu 11. 2. 2012 se v Adventním domě uskutečnila přednáška zkušeného včelaře Mgr. Bohumíra Tichého na téma Apiterapie. V první části přednášející popsal život včel a ukázal na to, jak úžasně fungující je jejich společenstvo, jehož hlavní význam je v opylení plodin a tím zajištění úrody.  V druhé části se již zaměřil na hlavní téma přednášky – tzv. apiterapii, což je využívání včelích produktů v lidovém léčitelství. Využívají se v podstatě všechny, počínaje medem, přes propolis, včelí mateří kašičku, květový pyl až po včelí jed, samozřejmě každý pro jiné účely.

“ Budeš-li žít podle přírody, nebudeš nikdy chud, jestliže však chceš žít podle svých představ, nebudeš nikdy bohat„. Epikuros