Církev

Pondělní večery nad Biblí

studium-markova-evangelia2V období od 3. října do 19. prosince 2016 každé pondělí od 17:00 do 18:00 se v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč) uskutečňují setkání pro zájemce (členy i nečleny církve), kteří se chtějí vzájemně sdílet o porozumění biblickému textu. Toto období bude věnováno Evangeliu podle Marka. Setkání moderuje kazatel místní církve ThB. David Kogut.

Vánoční koncert v r. 2015

vanocni-koncert-2015

V předvánočním období pořádá sbor Církve adventistů s. d. v Třebíči vánoční koncert nejenom pro své členy, ale pro všechny, kteří mají zájem nechat se oslovit zpěvem duchovních písní za doprovodu: klavíru, kytary, houslí a perkusí v různých variacích. Koncert se uskuteční v Adventním domě, Jungmannova 16, Třebíč, v neděli 20. 12. 2015 od 16:00 hod. Bude provázen mluveným slovem a realizován skupinou  hudebníků ve složení Lenka Kapustová, Ellen Klodová a David Kogut. Vstup volný.

Potopa světa, jako radikální řešení problému zla

web-noah-1-paramntI když odsouzení hříchu s sebou nese zkázu postiženého světa, Bůh opět projevuje svůj laskavý postoj ke svému stvoření. Noemu řekne, co má dělat; dá mu příkaz, aby postavil archu, ve které zachrání celou svojí rodinu s některými zvířaty. Proč Bůh bere do lodi zvířata? Činí tak proto, že má zájem o vše, co stvořil – včetně zvířat. Záchrana není zaměřená jenom na lidský rod. Příběh o potopě nám otevírá dvojí pohled na Boha: je svatý Soudce, ale i soucitný Zachránce.

Proč se Bůh rozhodl pro tak razantní řešení?
Lidskou společnost ovládlo zlo. Zlo je soběstředné svojí povahou. Je univerzální a je radikální. Zlo se nachází v lidském srdci. Had pokušitel způsobil, že místo toho, aby se všechno točilo v mém srdci kolem Boha, začalo se všechno otáčet kolem mého já. Spasení (záchrana) v tomto konceptu je změna myšlení. Lidské sobectví, násilí a neznalost je funkčním důsledkem narušeného vztahu s Bohem. 

Problém je v tom, že bylo změněno lidské srdce. To, jak lidské srdce „přemýšlí“. Proto, aby nastala změna, je potřeba změnit lidské srdce. Z toho vyplývá, že vnější okolnosti nejsou příčinou toho, jestli jsem šťastný nebo nešťastný. Záleží na tom, v jakém stavu je moje srdce.

Celá přednáška ke stažení zde: 

Rozmach hříchu a Boží reakce

http://www.dreamstime.com/-image7707561Přestože byli první lidé (Adam a Eva) vyhnáni ze svého domova, nepřestali být tím, čím je Bůh stvořil – jeho obrazem ( Gn 5,1). To, že děláme chyby, přeci neznamená, že bychom přestali být lidmi.Vzpoura proti Bohu však poznamenala naše lidství. První lidé měli všechny předpoklady, aby se těšili ze všeho krásného, co jim Bůh dal. I když Adam a Eva neposlechli Boha a jedli za zakázaného stromu, hned nezemřeli. Začínalo to vypadat, že se přeci jenom vše v dobré obrátí. Adamovi a Evě se narodili dva zdraví synové – Kain a Ábel. Jednou měli Hospodinu přinést oběť. Bůh však Kainovu oběť nepřijal, protože měl špatné pohnutky ke svému jednání.  Kain nedokázal svůj hněv ovládnout. Pozval Ábela na vycházku a tam ho zabil. Do rodiny, která měla být příkladná, vstoupila žárlivost, zloba a nakonec i vražda.

Po tak strašném činu bychom očekávali, že Bůh vraha zničí. Nic takového se však nestalo. Na celém příběhu Kaina však jasně vidíme, že lidé ztráceli schopnost se správně orientovat v životě. Rodinný život se stal zdrojem bolesti. Když čteme v Bibli dál, vidíme něco, co nás může velmi překvapit. Začalo to jednou chybou a pokazilo se všechno. Proč se to všechno stalo? Jak tomu porozumět?

Záznam celé přednášky: „Rozmach hříchu a Boží reakce“

Ne všechno je tak, jak se na první pohled zdá…

581759_154353904725338_728261919_nÚsta spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5,2 (Bible)

Návštěvník zoologické zahrady si všiml, že jeden ošetřovatel tiše pláče v koutě klece. Když se ho zeptal, co se stalo, dozvěděl se, že v noci zemřel slon.
“Měl ho moc rád, že!” zeptal se návštěvník druhého ošetřovatele. “To je trochu jinak,” odpověděl mu. “Ten chlapík pláče, protože dostal za úkol vykopat mu hrob!”

Jedna rodina spěchala do nemocnice, aby jim všem udělali výplach žaludku. “Určitě jsme se otrávili!” křičeli, když v panice doběhli do nemocnice. “Kočka, které jsme dali zbytky od oběda, dostala náhle žaludeční křeče
a začala se svíjet!”
“Říkala jsem ti, že ty houby jsou divné!” křičela žena.
Přestože neměli žádné zdravotní problémy, lékař si je nechal pro jistotu v nemocnici na pozorování.
Když se po několika hodinách vrátili domů, našli kočku docela v pořádku a vedle ní – pět malých koťátek!
Unáhlená rozhodnutí často dostanou lidi do směšných situací. Někdy to může být trapné, nebo dokonce velmi nebezpečné. Právě proto bychom si měli dávat pozor a rozlišovat, co je skutečnost, a co se nám pouze na první pohled zdá.

“Nepodlehnout nikdy iluzi není v lidských silách. V lidských silách je však nenechat se zdrtit deziluzí.” A. Pridal

Koncert kapely Šeptem

121202_koncert_septem2

V sobotní podvečer 1. prosince 2012 byl sál v Adventním domě v Třebíči naplněn k prasknutí. Důvodem byl koncert křesťanské kapely Šeptem, který přilákal nebývalé množství návštěvníků. Písně svižnější se střídaly s klidnějšími. Instrumentální pasáže připravovaly posluchače pro následující texty, které poeticky a nevtíravě vystihovaly různé stránky lidského života, mezilidských vztahů a jejich vazbu k vyšším hodnotám. Bouřlivý potlesk a tři přídavky na závěr vystoupení jsou dokladem jak výrazně byly posluchači osloveni. Něco více o produkci kapely je možné se dozvědět na www.septaci.cz

Vánoční koncert

111217_a_koncert5

V sobotu 17. prosince 2011 se Adventní dům naplnil hosty, kteří si přišli poslechnout jedinečnou křesťanskou hudební skupinu Sourozenci. Skupina přijela z Havířova na pozvání místního sboru Církve adventistů s.d. Obsah písní i průvodního slova souzněl s blížícími se Vánocemi. Moderátorka programu Hana Loderová ve svých vstupech povyprávěla krátké příběhy, které ilustrují smysl křesťanství, a bez nichž se křesťanství stává prázdným pojmem. Bůh dal lidem tři zásadní dary – Syna, „záchranou síť“ a domov, ke kterému se upíná naděje křesťanů. Při ukončení si posluchači vyžádali ještě tři přídavky a propustili hudebníky až s ohledem na jejich závazek hrát tento den ještě na jednom vystoupení. Někteří posluchači využili i příležitost zakoupit si nahrávky Sourozenců na CD.

Přednáška: Křesťané ve věznicích

100626_p_krestane-ve-vezeni_4

V sobotu 26.6.2010 ve 14:00 se uskutečnila v Adventním domě přednáška Ing. Jaroslava Stejskala, vězeňského kaplana z Ostravy, o práci duchovních ve věznicích. Jaroslav Stejskal, který pracuje jako vězeňský kaplan, nejprve porovnal situaci křesťanů v průběhu dvou tisíciletí křesťanských dějin. Pokud se křesťané do vězení dostávali v prvních stoletích po Kristu, tak především jako ti, kdo byli perzekuovaní, protože odmítli nějakou pohanskou náboženskou praktiku anebo nějaké nemorální jednání. V dalších stoletích byli vězněni zase jenom pro svoji věrnost evangeliu nebo proto, že vlastnili či opisovali Bibli. Dnešní situace je úplně jiná, Více >

Kázání: „Řekl mi všechno …“

k_samaritanka

Co lidé potřebují k tomu, aby mohli dobře žít? Nejzákladnější  potřebou je pocit vlastní hodnoty, přijetí sebe samého jako neporušeného, skutečného člověka. Lidé chtějí cítit takovou lásku a přijetí, kterou neztratí, i kdyby dělali cokoliv.

Každý člověk potřebuje cítit svůj význam (účel, důležitost, postačitelnost schopností k práci, smysluplnost, vliv) a bezpečí (láska bez podmínek, stálé přijetí). Jestliže jsou potřeby významu a bezpečí naplněny, potom mám skutečné vědomí hodnoty. Nenaplnění těchto potřeb je Více >

Přednáška: Sekty a jejich nebezpečí

100327_p_nebezpeci-sekt

V sobotu odpoledne 27. března 2010 se v Adventním domě uskutečnila přednáška s názvem Sekty a jejich nebezpečí, která navazovala na přednášku Nová náboženská hnutí. Přednášku měl ThB. Jan Majer, kazatel místního sboru Církve adventistů s.d., který v úvodu  představil základní charakteristické znaky sekty a podstatu škodlivého vlivu, kterým sekta působí na své příslušníky. Uvedl i pozitivní stránku sekty, která spočívá v uspokojení potřeb každého člověka, být součástí nějakého společenství. Uvedená problematika je komplikována fakty, že sektářské znaky se nacházejí i u nenáboženských uskupení, ale i tím,