Bible pro dnešek

Večery nad Biblí

151027_trebic_bh1

V období od 26. října do 21. prosince 2015 každé pondělí od 17:00 do 18:00 se v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč) uskutečňují setkání pro zájemce (členy i nečleny církve), kteří se chtějí vzájemně sdílet o porozumění biblickému textu. V bloku s názvem „Poslední Ježíšův týden“ je zvolena část Janova evangelia od 13. kapitoly. Setkání moderuje kazatel místní církve ThB. David Kogut.

Tajemství Bible – Bible jako velkolepý příběh

Studium BibleŽivot je náhoda nebo záměr? Proč se dobrým lidem dějí zlé věci? Kde se zde vzalo zlo? Jak napravit rozbité vztahy? Jak Bůh dokazuje, že existuje? Odhalení tajemství Bible je cestou
k moudrosti a poznání, které je přístupné pro každého člověka, který bude Bibli naslouchat.

Studium Bible je nezávazné. 
Cílem studia je pomoci k tomu, aby každý sám mohl Bibli porozumět.

od 10. března 2014 

každé pondělí od 18 hodin

Odpřednášená témata ke stažení zde:

Ježíš uzdravuje, zachraňuje a mění životy lidí

Jezis uzdravuje Biblicke hodiny v 2013-2014

U příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické z roku 1613 se objevily podél dálnice billboardy hlásající: „Ježíš uzdravuje, zachraňuje a mění životy lidí“. Tento slogan je výstižným vyjádřením poslání osobnosti, která svým narozením jenom mimochodem rozdělila letopočet.

V průběhu školního roku 2013 – 2014 (po Kristu) se každé pondělí v 18:00 hod. v Adventním domě (Jungmanova 16, Třebíč) konají biblické hodiny zaměřující se na uvažování nad záznamy o životě a významem Ježíše z Nazareta, jak je zapsali bibličtí pisatelé evangelií. Setkání jsou otevřená všem zájemcům o dané téma a jejich náplní by nemělo být jenom přednášení, ale i vyjádření vlastních pohledů jednotlivých účastníků.

Dobro a zlo

dobro-a-zlo

V pondělí 7. listopadu 2011 v 18:00 pořádá církev adventistů 1. ze série nezávazných studijních setkání s názvem Kde se v lidech vzalo zlo, když veskrze touží po dobru? Co k tomu říká Bible ? Konflikt mezi dobrem a zlem, původ a tajemství existence satana, problém hříchu – to jsou některá z témat, která budou obsahem setkání nad Biblí s ThB. Janem Majerem (adventistickým pastorem) v Adventním domě (Jungmannova 16, Třebíč) každé pondělí během listopadu.

Více >

Biblické desatero

desatero-2

V pondělí 17. ledna 2011 v 17:00 se v Adventním domě v Třebíči (Jungmannova 16) sešla skupinka zájemců o studium Bible. V návaznosti na sérii přednášek Jak číst Bibli s porozuměním (proběhla na podzim minulého roku) byla tentokrát otevřena nová série s názvem Biblické desatero. V zahajované sérii přednášek bude ThB. Jan Majer (pastor třebíčského sboru Církve adventistů s.d.) probírat aspekty hebrejské gramatiky i kontextu celé Bible k pochopení smyslu na první pohled jednoduchých, ale obsahově velice hlubokých výroků. Série přednášek bude pokračovat minimálně po deset následujících pondělků vždy ve stejný čas a na stejném místě. Součástí přednášek je i diskuse o daném předmětu. Překážkou ani podmínkou k účasti na přednáškách není jakékoliv vyznání účastníků, zúčastnit se může každý, kdo má o dané téma zájem i ti, kteří nemohli navštívit kterékoliv z již uskutečněných setkání. Účast na přednáškách je zdarma.

Ukončení série přednášek

bible-8

V pondělí 20. prosince 2010 se v Adventním domě sešli účastníci závěrečné přednášky ThB. Jana Majera ze série Jak číst Bibli s porozuměním. V uplynulých deseti setkáních se účastníci „pročetli“ prvními 9 kapitolami knihy Genesis (1. Mojžíšovy). Sami si formulovali, které skutečnosti je v těchto příbězích zvláště zaujaly. Následně Jan Majer vyložil některé odstíny významů biblického textu, které nejsou v českých překladech dosti zřejmé a poukázal na souvislosti těchto příběhů v širším kontextu celé Bible a lidského života. Příležitostně byly vzneseny námitky a otázky, které byly konzultovány při vzájemné diskuzi. Účastníci se těší na další sérii biblického studia, které je plánováno po Novém roce. Bude v něm otevřeno nové téma, kterého se budou moci zúčastnit i ti, kteří nenavštěvovali uplynulý předvánoční cyklus.

Diskuze nad Biblí

10bible

V pondělí 18. října 2010 v 17:00 byla zaplněná klubovna v Adventním domě v Třebíči účastníky 1. setkání diskuzí nad Biblí s názvem Jak číst Bibli s porozuměním. Sešli se zájemci o dané téma snad všech generací. Kazatel místního sboru adventistů s.d. ThB. Jan Majer ukázal na známém příběhu o Adamovi a Evě první krůčky postupu, jak z biblického textu vyvodit smysluplné naučení. Při neformální diskuzi vyprávěli někteří účastníci své zkušenosti se čtením Bible. Dalších setkání, která budou začínat každé pondělí v 17:00 až do Vánoc, se mohou zúčastnit i ti, kterým účast na kterémkoliv z předchozích setkání nevyšla.

Mistrovství ve znalostech Bible

Letos se uskuteční 7. mistrovství České republiky ve znalostech Bible, které proběhne v sobotu 16. října 2010 v Senátu Parlamentu České republiky. Bližší informace najdete na http://www.icej.cz/MCR_ve_znalostech_bible/

http://www.icej.cz/MCR_ve_znalostech_bible/MSCR_ve_znalostech_Bible_2010_cs_A4.jpg