Aktivity

Rozhodl jsem se nekouřit

120110_a_nekourit

Nový rok 2012 zahájil Klub zdraví v Třebíči již tradičním motivačním kurzem pro začínající nekuřáky. „Považuji vás za nekuřáky“, přivítal účastníky kurzu na prvním setkání lektor o.s. Život a zdraví Jaroslav Skoumal. Kurz proběhl během pěti dnů od 9. do 13. ledna v klubovně Městské knihovny na Hasskově ulici. Minimálně dvě setkání kurzu navštívilo celkem 10 účastníků. Z nich se 4 zúčastnili posledního pátého setkání, na kterém vyjádřili spokojenost s obsahem kurzu, který jim pomohl dojít do stavu, kdy se cítí být vnitřně vyrovnaní a definitivně rozhodnutí k cigaretám se již nevracet.

Přednáška, výšlap a soutěž Klubu zdraví

110625_v_lilie

V sobotu 25.6. měl Klub zdraví dosti nabitý program. V 14:00 se v Adventním domě uskutečnila přednáška ThB. Jana Majera s názvem Vypořádat se s minulostí – svoboda získaná odpuštěním. Při této příležitosti byla předána cena za účast a správnou odpověď v soutěži Klubu zdraví. Soutěž byla vyhlášena ve zpravodajském emailu rozesílaném příznivcům Klubu zdraví, konkrétně se jednalo o programy v měsíci červnu. Otázka zněla: O které dvě země se jednalo v cestopisných přednáškách v letošním roce uskutečněných Klubem zdraví? Ze čtyř možností byla správná odpověď a) Izrael a Panama. Protože přišla jediná správná odpověď, tak slíbený dárek (knihu Rady naší babičky) bez nutnosti losování dostala její odesílatelka paní Marie Bulíčková. Zároveň obdržela i dárky za účast v soutěži, které věnovala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Po skončení přednášky následoval od 15:30 výšlap za pěstitelem květin panem Aloisem Mikyskou. Tentokrát se jednalo o různě barevné druhy lilií. Výšlapu se zúčastnilo více než 20 účastníků, kteří si prošli příjemnou vycházku od autobusového nádraží přes Polanku až do zahradní kolonie Poušov.

Motivační kurz Rozhodl jsem se nekouřit

110609_mk_nekourit

V návaznosti na Světový den bez tabáku uskutečnil Klub zdraví ve spolupráci s Městskou knihovnou letos již druhý motivační kurz s názvem Rozhodl jsem se nekouřit. Kurz proběhl od pondělí 6.6. do pátku 10.6. v klubovně Městské knihovny. Jedna kuřačka se zúčastnila všech pěti setkání, dva kuřáci se na jedno setkání omluvili. Všichni tři bojují se svým návykem a chtějí zůstat bez tabáku po všechny další dny svého života. I když Klub zdraví se přihlásil na kompetentních místech MÚ do kampaně Světového dne bez tabáku se svým kurzem, program nebyl uveden v oznámeních kampaně. Kurz byl však propagován prostřednictvím pozvánek Klubu zdraví v emailech a do místního tisku. Pokud by se o tomto prostředku dozvěděli mnozí lidé v Třebíči, kteří bojují se svojí závislostí na nikotinu, tak už by možná klubovna Městské knihovny nemusela stačit pro uvedenou aktivitu.

Statistiky uvádějí stabilní počet kuřáků v ČR asi 26-28% z celkové populace. Přitom mezi mládeží a mladými lidmi je podíl kuřáků poněkud vyšší. Pokud si kuřák namlouvá, že kouření není problém, tak pro něj neexistuje ani řešení. V případě, když si přizná, že kouření je jeho osobní velký problém, se kterým se chce rozloučit, tak se o to může pokusit vlastními silami. Opět statistické průzkumy jednotně uvádějí, že pouze 2-3 ze sta kuřáků jsou ve svém úsilí úspěšní. Po několika takových neúspěšných pokusech dosáhne kuřák pouze oslabení svého sebevědomí.

Celosvětové statistiky motivačního kurzu však uvádějí cca 80% trvale abstinujících kuřáků z těch, kteří prošli celým pětidenním kurzem. Někdo si řekne: „Když mi nepomohly jiné zaručené a mnohdy dosti drahé metody, proč by měl fungovat zrovna váš kurz, který je ještě k tomu zadarmo?“ Protože kurz řeší podstatu věci a tou je posílení vůle člověka, který si opravdu přeje s kouřením skončit. Každý kuřák, který si opravdu přeje skončit s tabákem, může zatelefonovat na kontaktní číslo 603 173 135 a domluvit se o možnosti připravit další kurz v nějakém přijatelném termínu, kterého by se mohl zúčastnit. Klub zdraví je schopen zajistit motivační kurz i pro zaměstnance přímo v prostorách některé třebíčské firmy, kde se přihlásí alespoň malá skupinka zájemců.

Motivační kurz Rozhodl jsem se nekouřit

cigareta

První pracovní týden v novém roce 2011 se v klubovně Městské knihovny v Třebíči na Hasskově ulici scházela zvláštní skupinka. Jejím úkolem bylo pomoci některým ze zúčastněných, rozloučit se s jejich návykem kouření cigaret. Kromě aktivistů Klubu zdraví, kteří zorganizovali tento motivační kurz, známý pod názvem Rozhodl jsem se nekouřit, se všech pěti setkání v odpoledních hodinách pěti pracovních dnů, zúčastnili dva kuřáci a lektor kurzu ThB. Jan Majer. Městská knihovna podpořila tento projekt poskytnutím prostor pro všechna setkání. Jan Majer názorným způsobem, za pomoci prezentací,

Více >

Prezentace knih pro zdraví II.

101022_a_z_vystava1

22. 10. – 25.10. 2010 v rámci Zahrádkářské výstavy měli aktivisté Klubu zdraví prezentaci knih pro dospělé i děti zaměřené především na zdravý životní styl, přírodní léčbu, budování harmonických mezilidských vztahů, ale i pro oddechovou četbu. Někteří návštěvníci výstavy využili tuto příležitost k zakoupení si kvalitních knih pro sebe nebo svoje blízké. Prohlédnout si a případně i koupit si tyto knihy je možné také během Relaxačních odpolední (některé neděle od 15:00), které jsou plánované na listopad a prosinec letošního roku v Adventním domě (viz plán programů v levém sloupci). Zájemci o knihy se nemusí zúčastnit činností při Relaxačních odpoledních, ale pouze si prohlédnout knihy.

Prezentace knih pro zdraví

101004_a_denzdravi2

V pondělí 4. října 2010 byly v Třebíči zahájeny Dny zdraví. Při této příležitosti se zástupci třebíčského Klubu zdraví také zúčastnili v kulturním domě Fórum představení firem, organizací a institucí, které poskytují různé služby a produkty související se zdravím lidí. Klub zdraví prezentoval pěknou řádku knih pro děti i dospělé zaměřených především na zdravý životní styl, přírodní léčbu, harmonické mezilidské vztahy, ale i pro oddechovou četbu. Někteří návštěvníci si při této příležitosti již mohli pořídit pro své blízké pěkný dárek k Vánocům. Další prezentace knih je plánována u příležitosti Zahrádkářské výstavy v Třebíči 23. – 25. října.