Smyslem existence církve je poskytovat pomoc, podporu a společenské zázemí na cestě duchovního a osobního růstu. Přijímání těchto výhod není podmíněno členstvím v církvi.

Smyslem bohoslužeb je uctívání Boha – Stvořitele a vzdělávání účastníků z Bible – Božího slova.

Náplní bohoslužeb jsou písně, modlitby, vyprávění zkušeností (s Bohem), sbírka na podporu šíření evangelia, památná slavnost Večeře Páně, studium Bible a kázání (promluva) na aktuální téma z Bible.

Bohoslužby začínají každou sobotu v Adventním domě v Třebíči (Jungmannova 16) od 10:00 hod. Všech částí bohoslužeb se mohou zúčastnit i nečlenové církve.

Studium Bible (sobotní škola) probíhá každou sobotu od 10:00 do 11:15.  Jedná se o diskuzi o naplánovaných biblických tématech ve skupinkách pro dospělé a samostatně i pro děti. Diskuzi moderují pověření bratři nebo sestry. Bližší informace jsou na http://sobotniskola.casd.cz , kde je možné si stáhnou i Průvodce studiem Bible (tj. textovou předlohu v elektronické podobě) plánovaného tématu pro každou sobotu. Průvodce studiem Bible je také namluven v  MP3 v českém i anglickém jazyce. Což může být pomocí pro všechny, kteří mají slabý zrak a další, kteří si při studiu Bible chtějí procvičovat porozumění mluvené angličtině.

Kázání probíhá každou sobotu od 11:30  do 12:30.

Fotky z bohoslužeb najdete ve fotogalerii.

1. čtvrtletí 2018

Datum

Studium Bible:

10:00 – 11:15

Kázání

11:30 – 12:30

7.4. Podle plánovaného tématu  Soviš Z.
14.4. mimořádná bohoslužba je ve Žďáru nad Sázavou  
21.4. Podle plánovaného tématu  Kogut
28.4. Podle plánovaného tématu  Šimková
5.5. Podle plánovaného tématu  Palátová J.
 
12.5. Podle plánovaného tématu  Kogut
19.5. Podle plánovaného tématu  Skoumal
26.5. Podle plánovaného tématu  Kogut
2.6. Podle plánovaného tématu  Hronová
 
9.6. Podle plánovaného tématu  Kogut (VP)
16.6. Podle plánovaného tématu  Soviš Z.
23.6. Podle plánovaného tématu  Palátová
30.6. Podle plánovaného tématu  Nadrchal
7.8. Podle plánovaného tématu  
.