Smyslem existence církve je poskytovat pomoc, podporu a společenské zázemí na cestě duchovního a osobního růstu. Přijímání těchto výhod není podmíněno členstvím v církvi.

Smyslem bohoslužeb je uctívání Boha – Stvořitele a vzdělávání účastníků z Bible – Božího slova.

Náplní bohoslužeb jsou písně, modlitby, vyprávění zkušeností (s Bohem), sbírka na podporu šíření evangelia, památná slavnost Večeře Páně, studium Bible a kázání (promluva) na aktuální téma z Bible.

Bohoslužby začínají každou sobotu v Adventním domě v Třebíči (Jungmannova 16) od 10:00 hod. Všech částí bohoslužeb se mohou zúčastnit i nečlenové církve.

Studium Bible (sobotní škola) probíhá každou sobotu od 10:00 do 11:15.  Jedná se o diskuzi o naplánovaných biblických tématech ve skupinkách pro dospělé a samostatně i pro děti. Diskuzi moderují pověření bratři nebo sestry. Bližší informace jsou na http://sobotniskola.casd.cz , kde je možné si stáhnou i Průvodce studiem Bible (tj. textovou předlohu v elektronické podobě) plánovaného tématu pro každou sobotu. Průvodce studiem Bible je také namluven v  MP3 v českém i anglickém jazyce. Což může být pomocí pro všechny, kteří mají slabý zrak a další, kteří si při studiu Bible chtějí procvičovat porozumění mluvené angličtině.

Kázání probíhá každou sobotu od 11:30  do 12:30.

Fotky z bohoslužeb najdete ve fotogalerii.

4. čtvrtletí 2016

Datum

Studium Bible:

10:00 – 11:15

Kázání

11:30 – 12:30

1.10.  Zemře-li muž, ožije snad opět?  Dymáček J.
 8.10.  Velký spor  Kogut
15.10.  –  bohoslužba přesunuta do Jihlavy
22.10.  Bůh a lidské utrpení  Kaleta
 29.10.  Zlořečit dni  Staněk K.
 
 5.11.  Elífazova řeč  Soviš Z.
12.11.  Trest jako odplata  Kogut
19.11.  Nevinná krev  Palátová
26.11.  Vyjádření naděje  Kogut D.
 
3.12.  Rozhořčený Elíhú  Skoumal
10.12.  Odpověď z vichřice  Kogut
17.12.  Jobův Vykupitel  Veselý M. (VP)
24.12.  Jobův charakter  Šamšula
31.12.  Některá naučení z knihy Job  Kogut
.